Happy Town

This is a story about a dragon
who is kind when he's awake,
but very dangerous
when asleep.

Play Video

Happy Town

HEDGE HOG Їжачок
PIG Свинка
BEAR Ведмедик
HORSE Лоша
DRAGON Дракон
NARRATOR Автор
WITCH Відьма

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
This is a story about a dragon who is kind when he’s awake, but very
dangerous when asleep.
Ця історія про Дракона, який добрий, коли не спить, але колиьзасинає, стає дуже
небезпечним

PIG СВИНКА
No, Hedge Hog, it isn’t like that at all. This is a story about a dragon
who went away because…well, because he was scared.
Ні, Їжачку, все не так. Ця історія про дракона, який пішов, бо…ну, тому що він злякався

BEAR ВЕДМЕДИК
He wasn’t scared! Dragons aren’t afraid of anything.
Він не злякався! Дракони нічого не бояться!

HORSE ЛОША
The dragon didn’t go away, we went away.
Дракон не пішов. Ми пішли.

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Yes. But I can’t remember why.
Так. Але я не памятаю, чому.

NARRATOR АВТОР
Once upon a time. There was a dragon who lived in the small village of Happy Town. The Hedge Hog lived next door to the Bear and the Bear next door to the horse and the horse next door to the pig and the pig lived at the end of the road from where he could clearly see the top of the mountain where the dragon lived. The dragon was the town leader. He breathed fire when he was awake because this is the nature of the dragon.

When he slept, well…he slept. Everyone lived in peace until…Can
anyone remember?
Колись давно був собі Дракон, який жив у маленькому селі ФАРМАКСОФФЛЕДОМ. Їжак жив по сусідству з Ведмедиком, а Ведмедик жив по сусідству з Лошам, а Лоша ссусідив зі Свинкою, Свинка жила в кінці дороги, звідки добре бачила вершину гори. На горі мешкав Дракон. Дракон був правителем міста. Він дмухав вогнем, коли не спав, бо такі вже вони є – Дракони.

Коли він спав, ну…спав.. усі жили мирно, доки…хтось памятає?

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Wait a minute. We all lived in peace until the dragon started blowing
bubbles instead of fire
Почекайте, ми всі жили мирно, поки Дракон не почав замість вогню видихати мильні бульбашки.

HORSE ЛОША
And he grew three heads. І поки в нього не виросли нові голови

PIG СВИНКА
That’s what made him mad.
Це його розлютило!

BEAR ВЕДМЕДИК
Really mad.
Дуже розлютило! Дійсно розлютило!

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Why was he so mad?
Чому він такий роздратований?

BEAR ВЕДМЕДИК
How would you feel if you lost all your quills and grew feathers instead or you roared like a lion instead of chuffing like a steam train.
А як би ти почувався, коли б втратив всі свої колючки, на спині в тебе виросло піря, або ти почав би ричати, як лев замість того, щоб пихкати, як потяг.

PIG СВИНКА
All I know is that I miss Happy Town.  What are we going to do? Усе, що я знаю, так це те, що я сумую за старим добрим ФАРМАКСОФФЛЕДОМ. Що будемо робити?

HORSE ЛОША
I have an idea?
У мене є ідея?

ALL ВСІ РАЗОМ
What?
Яка???????

HORSE ЛОША
We must distract him. 
Ми мусимо його відволікти!

PIG СВИНКА
And how do we do that, brainchild?
І як ми це зробимо, розумнику?

BEAR ВЕДМЕДИК
Who put soap in his water?  Maybe we need to clean out his water tank.
Хто поклав мило в його питво? Може, нам просто потрібно помити глечик?

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Doesn’t sound like much of a distraction to me.
Як на мене, так ми його не відволічемо!

PIG СВИНКА
Who put soap in the water in the first place?
Хто першим поклав мило у його воду?

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
The dark things that come in the night.
Темні справи відбуваються вночі.

PIG СВИНКА
Oh dear.
О Боже! Ой!

HORSE ЛОША
If he stops blowing bubbles then maybe his fire will come back and he will stop stomping.
Якщо він перестане видувати бульбашки, можливо, повернеться вогонь до його паці, і він перестане так тупотіти!

BEAR ВЕДМЕДИК
So who will go into the Dragon’s Den and empty his water?
Хто піде у лігво Дракона і спустошить його глечик?

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Not me.
Не я!

HORSE ЛОША
Not me.
Не я!

PIG СВИНКА
Not me.
Не я!

BEAR ВЕДМЕДИК
Not me.
Не я!

NARRATOR АВТОР
The animals are in a tight spot.  They are all too afraid to get close to the dragon.  But what if they could ask the dragon what it wants?  And what if the dragon answers?  And what if the animals can give the dragon what it wants?  We need the help of a witch.
Звірі опинилися у скруті! Їм надто страшно наблизитися до Дракона, але раптом вони можуть спитати дракона, чого він хоче? Раптом вони можуть задовольнити його бажання? Нам потрібна допомога відьми!

ALL ВСІ РАЗОМ
Yes, a witch will help us.
Так! Відьма нам допоможе!

WITCH ВІДЬМА
Yes. I heard my name called.  How can I help?
Я чула, як хтось вимовив моє імя. Чим я можу допомогти?

BEAR ВЕДМЕДИК
We need a plan to empty the soap from the water tank in the Dragon’s Den.
Нам потрібна підказка, як прибрати мило з драконячого глечика з водою.

WITCH ВІДЬМА
This is a dangerous mission. But I am a witch so I have a plan right here in my witch’s handbook.  Let’s see, page 107. Yes.  I knew it.

Just as I thought. Pig, horse, bear, hedgehog.

Number 1.  Pig!  Slosh around in the mud and then climb on the back of the horse.
Number 2.  Horse! Gallop right up to the door of the cave with a dirty pig on your back.
Number 3.  Bear! Stand on your hind legs running and clawing at the air.  It will make you look crazy.
Number 4.  Hedgehog!  While all of this is going on you must sneak into the cave and empty the water tank.
Це дуже, дуже небезпечно, але ж я відьма, тож у мене я відповідь прямо тут, у відьмацькому довіднику.
Дивимося. Сторінка 107.
Так. Я це і так знала.
Правильно. Свинка, лоша, ведмедик, їжачок.
Номер один. Свинка! Поваляйся в багнюці, а потім залізь на спину лошаті!
Номер два. Лоша! Проскачи галопом аж до дверей печери з брудною спинкою на спині.
Номер три! Ведмедик! Стань на задні лапи, хапаючись за повітря, так, щоб тебе прийняли за божевільного!
Номер чотири! Їжачок! Поки все це відбувається, ти маєш прокрастися до печери і спорожнити глечик!

HEDGEHOG ЇЖАЧОК
Why me?
Чому я???

WITCH ВІДЬМА
Because you are the smallest.  While Hedgehog is letting the water out of the tank, you must ask the dragon what it wants. 
Now, off you go.
Бо ти найменший. Поки їжак випускає воду з глечика, Дракон нам скаже, чого він хоче! А зараз іди звідсіля!

NARRATOR АВТОР
The animals do what the witch tells them.  Let’s see what happens.
Тваринки роблять те, що їм наказала відьма, давайте подивимося, що з того вийшло

DRAGON ДРАКОН
Why is there a pig on horseback?  And a bear who has lost it’s mind? What’s going on outside my door?
Чому я бачу свинку на спині лоша? Ведьмідь збожеволів? Що відбувається за моїми дверима?

HORSE ЛОША
Sir Dragon, we want to know what you want?
Сер Дракон! Ми хочемо знати, чого ви хочете!

DRAGON ДРАКОН
What makes you think I want something?
Чому ви вважаєте, що я чогось хочу?

BEAR ВЕДМЕДИК
What he means, kind Sir, is, well, we would like to come back to Happy Town but you stomp everywhere and we are afraid. 
Він має на увазі, добрий сер, що ми хочемо повернутися назад у Фармаксофлемом, але ви усюди топаєте, і нам страшно.

DRAGON ДРАКОН
I DO NOT STOMP! (The dragon breathes bubbles) I walk with heavy feet. (He breathes bubbles again)
Я не тупочу (ПУСКАЄ БУЛЬБАШКИ) Я важко ходжу. (ПУСКАЄ БУЛЬБАШКИ знову)

PIG СВИНКА
And what happened to your fire?
А що сталося з Вашим вогнем!

DRAGON ДРАКОН
HOW DARE YOU! (He breathes bubbles)
Балбеси! (ПУСКАЄ БУЛЬБАШКИ)

NARRATOR АВТОР
All the animals retreat in fear leaving poor Hedgehog alone in the den.
Всі тварини від страху відступили назад, і залишили їжачка в лігві самого.

DRAGON ДРАКОН
And what are you doing in here?  (He finally notices Hedgehog) I am going to squash you like a bug.
А ти що тут робиш? (нарешті помічає їжачка) Я зараз рпозчавлю тебе, як жука!

WITCH ВІДЬМА
Wait! What if I bring you the heart of a swan and the golden egg of a goose?  Will this satisfy you?
Почекай! А що як я принесу тобі серце лебедя і золоте гусяче яйце? Чи це тебе задовольнить?

DRAGON ДРАКОН
Why does everyone think I’m dissatisfied?
Чому це всі думають, що я не задоволений?

WITCH ВІДЬМА
Well.  You do stomp around a lot.
Ну, може ти забагато тупочиш довкола?

DRAGON ДРАКОН
(As he stomps) I DO NOT STOMP.
(Він тупає) Я НЕ ТУПАЮ.

WITCH ВІДЬМА
Alright.  Let’s forget about the stomping.  What about the bubbles? Wouldn’t you want to breathe fire again, not to mention you now have three heads?  I mean don’t you want to eat something?
Добре, забудьмо про тупання. А як щодо бульбашок? Чи не хочеш ти повернути собі здатність видувати вогонь, не кажучи вже про те, що в тебе три голови? Я маю на увазі, чи не хочеш ти щось зїсти?

DRAGON ДРАКОН
You look tasty.
О, ти виглядаєш смачненько!

WITCH ВІДЬМА
Not so fast, big guy. Witch is NOT on the menu. The heart of a swan and a golden egg.  Final offer.
Забудь. Серце лебедя і золоте яйце. Це фінальна пропозиція.

DRAGON ДРАКОН
And what do you want from me?
І що ви від мене хочете?

WITCH ВІДЬМА
The animals want to live again in Happy Town.
Звірі хочуть знову жити в своєму ФАРМАКСЕЛЕНДЕ

DRAGON ДРАКОН
Bring me then what you say I desire.
Дайте мені те, чого я, як ви кажете, хочу!

WITCH ВІДЬМА
Listen, Dragon.  You have to want this.  It doesn’t mean anything if you don’t want it. 
Послухай, Драконе, ти теж маєш цього захотіти. Це нічого не означає, якщо ти сам цього не захочеш.

DRAGON ДРАКОН
Then bring them to me.  (Pointing to Hedgehog) And take that rodent with you before I squash him like a bug. 
Тоді принеси мені це. (ПОКАЗУЄ НА ЇЖАЧКА) І забери цього гризуна, поки я не розчавив його, як жучка.

NARRATOR АВТОР
The witch and hedgehog back down the hill to join the others. 
Відьма і їжачок спустилися зі схилу і приєдналися до всіх інших.

WITCH ВІДЬМА
Okay, everybody.  We have a lot of work.  We need a golden goose egg and the heart of a swan.
Так, народ, у нас багато роботи! Нам потрібно золоте гусяче яйце і серце лебедя.

ALL ВСІ
THE HEART OF A SWAN?! 
СЕРЦЕ ЛЕБЕДЯ?????!!!!

PIG СВИНКА
We can’t hurt another animal just to please the dragon.
Ми не можемо зробити боляче жодній тваринці, заради того, щоб зробити приємність Дракону.

HORSE ЛОША
Any suggestions?
Які пропозиції?

BEAR ВЕДМЕДИК
They say dragons can’t see very well.
Кажуть, Дракони погано бачать.

HEDGEHOG ЇЖАК
Who said that? 
Хто так каже?

BEAR ВЕДМЕДИК
I don’t know.  Let’s just say they don’t see very well.  We could get some squishy clay and paint it red and put it over the fire to make it warm.
Я не знаю. Давайте просто вважати, що у них поганиий зір. Можемо взяти трішки червоної глини, пофарбувати її в червоний колір і потримати над вогнем, щоб вона стала гарячою.

PIG СВИНКА
That’s an excellent idea, Bear.
Класна ідея, Ведмедику!

HEDGEHOG ЇЖАК
And the egg?
А Яйце?

HORSE ЛОША
That’s easy! A piece of heavy wood carved into an egg and painted gold.
Це ж легко. Яйце вирізблемо із шматка важкої деревини.

WITCH ВІДЬМА
Good plan. Let’s go go go.  Let’s do it!
Ідіть, ідіть, ідіть! Давайте, нарешті, це зробимо!

NARRATOR АВТОР
Meanwhile, the water tank is empty and the dragon is not happy.  But soon the animals return with the witch and their gifts.
Тим часом глечик порожній. Дракон нещасний. Звірі повертаються з Відьмою і своїми подарунками.

WITCH CALLING ALL ELEMENTS.  CALLING AIR.  CALLING FIRE. CALLING WATER.  CALLING EARTH.  CALLING TREE.

DRAGON ДРАКОН
It’s about time.  I am thirsty and there is no water in my water tank. 
Дуже вчасно. Я хочу пити, а в моєму глечику немає води!

WITCH ВІДЬМА
Yes….well, that is a problem for the moment.  And those heads are about to roll.
Так…ну..це тимчасова проблема, а твої голови ось-ось ЗАСПОКОЯТЬСЯ.

DRAGON ДРАКОН
What did you say? 
Що ти сказала?

WITCH ВІДЬМА
I said, all this must be taking its toll.  Now listen.  Just come out into the light so we can see you and give you your presents.
Я сказала, що все має зайняти свої місця. А тепер послухай. Просто вийди на світло, щоб ми могли тебе бачити і подарувати подарунки.

NARRATOR АВТОР
The dragon stepped from his den.  The witch gave the dragon his gifts.  Then together, as a team, the animals surrounded the dragon.
Дракон вийщов зі свого лігва. Відьма подарувала дракону подарунки. Потім разом, як команда, звірі оточили Дракона і оголили свої мечі.

DRAGON ДРАКОН
I have been tricked.
Мене обдурили!

WITCH ВІДЬМА
But for your own good.  It’s for the good of Happy Town.

DRAGON ДРАКОН
I am a very dangerous creature.  How dare you speak to me like you do.
Я дуже небезпечне створіння. Як смієте ви так зі мною розмовляти?

THE HELIUM BALLOONS ARE RELEASED FROM THE DRAGON’S BODY

WITCH ВІДЬМА
Good bye Bad Dragon.  Forever, goodbye. Welcome back Good Dragon.

NARRATOR АВТОР
The animals returned to Happy Town and the witch…well, the witch built a small house outside the Dragon’s Den just to keep an eye on things. And get to kmow the Good Dragon a bit better.
Тварини знову наповнили глечик, тепер вже чистою водою, і заспівали пісенькою,  і дві голови дракона заснули, Дракон випив трохи чистої води, і вперше за довгий час дмухнув вогнем. Він повернувся до лігва. Аби робити свої драконячі справи. Тварини повернулися в Фармакленд, а відьма…ну, відьма побудувала собі маленький будиночок біля драконячого лігва, аби наглядати за ним.

THE END